"A bevándorlók jobbak, mint a honos népesség" kijelentés elő- és utóélete

    Melegh Attila szociológus mellett 500 tudós hisztizik, mert Orbán Viktor évértékelőjében utalt a kormánypárti média által felkapott 2015-ben az - akkor még ballibsi - Origónak adott interjújára. Ebből a beszédben is idézett mondat: "mindenhonnan olyanok érkeznek hozzák (sic!), akik jobbak, mint a hazai népesség". Értette ezt az akkor Afrikából és a Közel-Keletről egyszerre, egy időben megindított migránshordára. Melegh Attila állítólag tudós, rengeteget publikál, amit önéletrajzában hosszasan felsorol. Nos ez a művelt, okos, állítólag világhíres tudós mégis, hogy tud egyetlen cikkben annyi megalapozatlan, dilettáns kijelentést mondani, mint abban a bizonyos Origóban 2015.06.10-én megjelent cikkben?

   Nos egyik lehetőség az, amelyet ő is állít a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában 2018. január 29-én Szénási Sándor műsorvezetőnek, hogy nem látta a cikket megjelenése előtt (8. perctől):
"MA: 2015-ben beszélgettem egy akkori origós újságíróval, és a következő volt a dologban, amit ugye mindenki tud, hogy a letelepült bevándorlók esetében az iskolai végzettség, a foglalkoztatottság, és még néhány dologban a magyarországi átlagnál jobb eredményeket láttunk.
SzS: Így hangzott el mondat: Olyanok jönnek, akik jobbak, mint a hazai népesség. Elég durva mondat volt, azért lássuk be.
MA: Mondjuk én nem láttam azt az interjút előtte. Tehát én mindig át szoktam nézni, ebben az esetben nem volt módom, és ez egy komoly probléma volt. A lényeg az benne volt a cikkben. Tehát ez a 2011-es népszámlálásban a Magyarországon élő olyan emberek, akik nem Magyarországon születtek, ezek jelentős része magyar is, ezeknek az embereknek már csak korösszetételnél fogva is magasabb az iskolai végzettsége... aaa... És Magyarorország esetében különben egy nagyon jó állapot az Európai Unión belül. A foglalkoztatottsága is jobb. De mégegyszer visszamennék a dologra. Tehát ebben benne vannak azok valamilyen formában legális módon Magyarországon megtelepedtek.
SzS: Világos. Jó azért én szerencsétlennek tartom azt a megfogalmazást, mert ugye ha azt mondom, hogy iskolázottság, vagy korösszetétel tekintetében... csak ez a jobbak, ez mind arra vonatkozik, mintha minőségileg más emberek lennének. Dehát nyilván erre nem gondolt.
MA: Itt a probléma szerintem nem ez. És ebből a szempontból tulajdonképpen lényegtelen is. Hogyan van olyan hisztérizált állapot, amiben nem lehet normálisan végiggondolni fogalmakat, alap problémákat..." /Tehát nem mondja ki, hogy rosszul fogalmazott, ezt nem mondta/
8:25-nél azt mondja hogy nem látta az interjút megjelenés előtt, pedig mindig át szokta nézni mielőtt publikálják. Pont most nem tudta ezt megtenni, van ilyen. Arra most nem térnék ki, hogy végig interjúról beszélnek, de maga a cikk formailag, nem interjú, csak egy megejtett interjúból készült cikk. Tehát annál inkább egy magára valamit adó tudósnak látnia kellene, hogy mi jelenik meg. Az én állításom az, amennyire szűkös időmet felhasználva utána jártam Melegh Attila megnyilvánulásainak, munkásságának, hogy valószínűleg látta és jóváhagyta a cikket. A Klubrádió ezen interjúja pedig bizonyítja, hogy egyet is ért azokkal - mellesleg a cikk végére az olvasó is látni fogja, hogy a fenti tételek Melegh alapvető álláspontját képezik.
Először csak idézném az Origó cikk főbb mondatait tételekbe szedve, amelyeknem mind gyökereit, mind hatásait szeretném bemutatni jelen cikkemben. Ezért csak a végén, összegzésként fogom magát a 2015-ös írást értékelni.
1. tétel: "Még évtizedekig többen hagyják el Magyarországot, mint ahányan hozzánk érkeznek. Ha nem tudjuk pótolni a távozókat, 2060-ra kevesebb mint 7 millióan leszünk, és minden harmadik ember 65 év feletti lesz. Egyetlen esélyünk lenne a befogadás. A szociológusok szerint ezzel csak jól járhatunk, hiszen az ideérkező bevándorlók korszerkezete és képzettsége is jobb, mint a magyaroké."
2. tétel: "Szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzák (sic!), akik jobbak, mint a hazai népesség – kezdte helyzetértékelését Melegh Attila, a Corvinus Egyetem docense.
Az ideérkező afrikaiak, ázsiaiak és közel-keletiek sok esetben képzettebbek, mint a magyarok.
Ennek egyszerű az oka. A kivándorláshoz pénz kell. Afganisztánból eljutni Európáig például 15 ezer dollárba is kerülhet, nagyjából 4,2 millió forintba. Ennyi pénzük csak azoknak van, akik képzettebbek. A nagyobb problémával küszködő országok szegényebb menekültjei általában csak a szomszédos országokig jutnak el."
Szénási Sándor helyesen - a magyargyűlölő Klubrádiótól nem megszokottan - negatívan értékeli és egy kicsit firtatja is az első tételben szereplő, botránykővé vált mondatot. Melegh erre nem azt mondja tompítandólag, hogy ő nem így fogalmazott, sőt nem ezt érti, gondolja alatta, hogy ti. jobbak a migránsok, mint a hazai népesség. Nem magyarázza meg, nem fejti ki a "jobbak" kifejezés mögötti tartalmat, noha az origós cikkben az újrágíró (Micskei Lajos) ezt megteszi: "az ideérkező bevándorlók korszerkezete és képzettsége is jobb, mint a magyaroké". Melegh ezzel löki el a mondatát: "Itt a probléma szerintem nem ez. És ebből a szempontból tulajdonképpen lényegtelen is." Tulajdonképpen ő így is gondolja nem csak - szerintem nagyon tévesen - a tudományos következtetéseként, hanem érzelmileg és ideológiailag is. Erre bizonyíték a Történelemtanárok Egylete által "Menekültek Magyarországon" címmel 2015. október 3-4 között megrendezett konferencián "Kik jönnek, miért jönnek" című előadása. De erről majd később, most a mondat előéletét szeretném bemutatni.

A botrányt keltő mondat előélete

2011-ben az Educatio folyóirat XX. évf. 2. számában jelent meg Melegh Attila "Globalizáció és migráció Magyarországon" című tanulmánya. Ebben a 177. oldalon a következőt írja:
"...a magyarországi bevándorlók jelentős mértékben jobban képzettek mint a teljes honos népesség (Gödri 2009). Ez nem meglepő Európában, hiszen több országban ez a tendencia megfigyelhető és a legújabb európai adatok általánosságban is mintha erre utalnának (Salmenhaare 2009). Egyrészt ez azt mutatja, hogy a humán tőke tekintetében jól állnak a bevándorlók, és ennek ellenére tudják őket a társadalmi és intézményi mechanizmusok szekunder társadalmi helyzetekbe hozni illetve az egész világon felfutóban van az iskolai végzettség és egy nagyobb oktatási világpiac van létrejövőben" (Melegh Attila: A globalizáció és migráció Magyarországon, Educatio folyóirat XX. évf. 2. szám 177. oldal)
Gödri Irén 2009-es "Harmadik országból érkezett bevándorlók jellemzői" c. tanulmányára utal, ami az irodalomjegyzékben kéziratként jelöl meg. Ennek sajnos nem tudtam eddig nyomára bukkanni, jelen cikk témáját tekintve lényegtelen is. Mutatja azonban, hogy nem önállóan és nem elsőként Melegh jutott erre a következtetésre statisztikai adatok alapján. Itt sem a jobbak kifejezés szerepel, hanem a "jobban képzettek". Az amúgy igen pongyola, se füle se farka fogalmazású mondatokbból álló (amit az idézet utolsó mondata is jól mutatja, meg az összes szóban elhangzottakról készült leirataim is), rengeteg elütéssel terhelt szövegű tanulmány megállapítása tehát nem az Origóban jelent meg először, és nem a 2015-ös migránsválságra alkalmazta Melegh elsőként.
A botránykő mondat előéletéhez sorolom még a 2015. január 26-i TV2-ben leadott interjút, ahol Melegh a követezőket mondat: "Magyarország abban a kivételesen jó helyzetben van, hogy a honos népességhez képest felülképzett népesség érkezik, és Magyarország még abban is büszkélkedhet, hogy a foglalkoztatottsági helyzetük is jobb, mint a honos népességé." (6:23)
Ez az interjú, amely mellesleg a már erősödő, de még a válságot előidézó robbanása előtti migrációs helyzetben készült, már szinte előképe az Origóban megjelentnek a következő miatt:
"Mindenhol a migráció egy költséges folyamat. Tehát amikor arról van szó, hogy ezeket az embereket próbáljuk idevonzani, vagy valamelyik európai ország megpróbálja odavonzani, akkor ezekben az esetekben igen nagy terheket teszünk a migránsokra. Tehát a nagy... tehát az ENSZ és a nagy nemzetközi szervezetek azon dolgoznak, hogy ezek a költségek lejjebb menjenek." (7:12)
Ez egybecseng az origós cikk - általam nevezett - 2. tételében idézettnek: "Az ideérkező afrikaiak, ázsiaiak és közel-keletiek sok esetben képzettebbek, mint a magyarok. Ennek egyszerű az oka. A kivándorláshoz pénz kell. Afganisztánból eljutni Európáig például 15 ezer dollárba is kerülhet, nagyjából 4,2 millió forintba. Ennyi pénzük csak azoknak van, akik képzettebbek. A nagyobb problémával küszködő országok szegényebb menekültjei általában csak a szomszédos országokig jutnak el."
Ebből a kis merítésből már látszik, hogy a "Migránsok képzettebbek/jobbak, mint a honos népesség" tétel nem a 2015-ös migráns válságban keletkezett, és nem az afrikai és közel-keleti bevándorlókra alkalmazta Melegh Attila először. Mindez a Magyarországra érkező, főként magyar bevándorlókra értették a szociológusok, úgymint Gödri Irén és Melegh. Egy európai kultúrkörből, főként azonos etnikumú - magyar - népességre értette szociológusunk 2011-es idézett tanulmányában, utalva arra, hogy ez a tétel szélesebb körben is igaz lehet Salmenhaare 2009-es tanulmányának (Salmenhaare, Perttu (2009) Social Capitalin the Mobilisation of Human Capital. Demog-ráfia, English Edition. No. 5. pp. 97–123.) adataiból következtetve. Tehát valamikor 2010 környékén ez a mondat becsípődött, és amikor kitört 2015-ben a migrációs válság Európában, és azon belül Magyarországon, akkor ezt egy az egyben ráhúzta az aktuális helyzetre. Ráadásul már akkor, amikor még szinte semmit sem lehetett tudni a közvélemében, hiszen 2015 januárjában, amikor a TV2-ben beszélt, akkor naponta átlag 473 fő lépete át illegálisan a magyar határt (Rendőrség 2015 januári adatai alapján átlagoltam). Ekkor még csak mellékesen a napi rendőrségi jelentés lemásolásaként jelentek meg hírportálokon ezek az adatok (HVG, MNO). Orbán a 2015. január 7-i chaerlie hebdo nevű liberálterrorista szennylap elleni támadás kapcsán a migráció veszélyeire hívta fel a figyelmet, amikor Párizsban a liberálterroristákért felvonultak Európa vezetői. Ekkor még Orbánt csak körberöhögte mind a sajtó, mind a politika, mondván, hogy a válság nem létezik. Nos, ekkor már kutatónk áttételesen levonta azt a következtetést, hogy az ide érkező migránsok jómódúak, mert a migráció egy költséges folyamat, ti. a migránsok számára.
Érdemes leragadni az utóbbi idézetnél. Melegh az idevonzáson azt érti - összegezve a forrásaimat -, hogy az európai cégek és többé-kevésbé számos állam igyekszik a bevándorlókat ide vonzani, mert munkaerőhiány van. Ezzel nagy anyagi terhet raknak a bevándorlók vállára, amit pedig az próbál csökkenteni. Lásd 2018 február 6-án az ENSZ nyilvánosságra hozta az egész világra kiterjedő migrációs egyezmény tervezetét. Ezzel kapcsolatban azt bírta mondani Antónió Guterres, ENSZ főtitkár, hogy "a migráció igazi lehetőség, erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat."
Az ENSZ állítólag egy komoly szervezet. Mégis képes a tapasztalatokkal és tényekkel szembe menve, mindenféle megalapozás nélkül azt állítani, hogy a migráció gazdasági növekedést hoz. Mégis mire alapozza ezen állítását? Figyeljük meg, hogy mennyire összecseng, már-már azonos Melegh 2015. 01. 14-i kijelentéseivel! Ebből világosan látszik - számomra mindenképp - hogy az ENSZ határozata mögött a vállalati lobbi, továbbá egyfajta szociológusi lobbi tevékenykedik, és az előbbiek érdekeit, valamint utóbbiak javaslatait - vágyálmait - próbálja a szervezet kiszolgálni, követni.
De visszatérve tudósunkra, aki egy évekkel korábbi és más szociológiai hátterű népességre vonatkozó adatokra alapozza két alaptételét: 1. A migráció hasznos a befogadó társadalmak számára 2. A migráns népesség képzettebbek/jobbak, mint a honos népesség. Ennek alanyai főleg azonos kultúrából érkezettek. Magyarország tekintetében pedig kijelenti, hogy főként határon túli magyarokra vonatkozik a megállapítás. Ezzel kapcsolatban két észrevételem lenne:
1. Azonos kultúráju, sőt azonos etnikumú népekre vonatkozó megállapítását egy teljesen más kultúrából érkező migrációs tömegre és migrációs helyzetre alkalmazza.
2. A vándorlás a gazdaságilag fejlettlenebb és szegényebb országokból, a fejlettebb és gazdagabb országok felé történik. Már országon belül is különbséget tesznek két diplomás között atekintetben, hogy mely intézményben szerezte diplomáját. Nem kellene esetleg különbséget tenni egy szegényebb és fejletlenebb országból érkező diplomája, és a honos diplomás papirja között?
Milyen tudós az, aki leragad egy korábbi aha élményénél, egy rendesen ki sem elemzett, valóságba be sem emelt statisztikai adatnál, amit egy attól teljesen eltérő csoportra és helyzetre változtatás nélkül, előítéletesen ráhúz?! Mindezt pedig arra az egyetlen megállapításra alapozva, hogy egy afrikai migráns Európába érkezése mekkora költségekkel jár, amit elvben csak tehetősek engedhetnek meg maguknak. Az a kérdés viszont fel sem merül benne, hogy honnan van pénze a bevándorlónak. Esetleg nem is legális úton szerezte - terroristák, bűnözők -, netán nem is ő kuporgatta össze, hanem adták nekik - pl. sorosgyuribá szervezetei. Melegh Attila személyében egy José Ortega által előrevetített tömegemberből lett áltudóssal állunk szemben (lásd haereticus.hu), akinek noha lehetnek érdemei a szűk szakterületen belül, de már kettőnél több tényt képtelen helyesen értelmezni és abból a valóságnak is megfelelő következtetéseket levonni. Ráadásul számos helyen ellentmond önmagának. Csak egy-két példa:
- Klubrádióban elhangzott interjú 1. felében a 25. perc környékén kijelenti, hogy a Magyarországról elvándoroltaknak sokszor elég 140-160 ezer forint is, hogy elinduljon. Tehát nem is kell akkora pénzmennyiség???
- Előbbivel egybecseng: "Egy szociológus számára olyan nincs, hogy nemtudommilyen népesség...(Szénási Sándor: meghogy nemzeti karakter) Mi azt gondoljuk, hogy ha valaki rendesen végzi ezt a szakmát, akkor ezért a magyar, vagy a brit, vagy akármelyik társadalom, a kenyai társadalom az pontosan ugyanolyan értékű tapasztalatot jelent... teljesen egyenértékű számunkra." Anyagi, fejlettségi, kultúrális különbségek nem számítanak???

Mégis lakosságcseréről beszél Melegh Attila?

Bár tagadja, hogy lakosságcserét látna szívesen, de több, az Origóban megjelent cikk utáni megnyílvánulása is azt mutatja, hogy nagyon is lakosságcserére gondol, sőt ebben nemhogy kivetnivalót nem lát, hanem mintegy természetes folyamatnak veszi. Szociológusként fel sem merül benne, hogy esetleg a migráción kívül bármi más megoldás lehetne. Az origós cikk 1. tétele, hogy Magyarországról elvándorolt népességet bevándorlókkal kell és csak bevándorlókkal lehet pótolni: "Egyetlen esélyünk lenne a befogadás. A szociológusok szerint ezzel csak jól járhatunk, hiszen az ideérkező bevándorlók korszerkezete és képzettsége is jobb, mint a magyaroké." Ezt alapvetően az Inforádió 2015. május 26-i Aréna c. adásán, valamint a Történelemtanárok Egylete által "Menekültek Magyarországon" címmel 2015. október 3-4 között megrendezett konferencián "Kik jönnek, miért jönnek" című előadásán keresztül szeretném bizonyítani. Utóbbi ráadásul mutatja tudósunk valódi énjét, hozzáállását az egész migrációs kérdéshez, valamint a honos lakosság és Európa iránti lenézése, már-már utálata (nemcsak szavaiból, hanem gesztusaiból következtetve).

Inforádió 2015. május 26-i Aréna c. adásának már 5. percében ostorozza a magyarokat, hogy már átélték 1990-es évek elején a migrációt, ennek ellenére szűkkeblűek a 2015-ben érkező migránsokkal szemben: "Az államszocializmus összeomlásával, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy igen sokan nem csak politikai okokból a menekült státuszt próbálták használni. Tehát, csak mondok egy példát: Romániából Németország felé igen sokan éltek ezzel a lehetőséggel, tehát mi ebben már részt vettünk ezekben a folyamatokban. Ezért is furcsa most ez a hihetetlen szűkkeblűség." (1. rész 5:02)
Amikor első részben 18:32-től szembesíti szociológusunkat a riporter az Origóban tett azon kijelentésére, hogy azért gondolja képzettebbnek és tehetősebbnek a migránsokat, mert az út költséges, noha ezt abból is előteremtheti a bevándorló, hogy mindenét eladja, akkor Melegh megint csak kitér és arról kezd papolni, hogy a szuverenitás már idejétmúlt és a nemzetközi jog folyamatosan, egyre inkább korlátozza elsősorban az ENSZ-nek hála:
"Az a szuverenitás felfogás, ami létezett korábban, ez... őőő... jelentős mértékben átalakul. A nemzetközi jog már nagyon erősen dolgozik azon, hogy bárki aki egy területen van, tehát papír nélküli migráns, vándormunkás, vagy ugye menekültek esetében is. Nem csak az történik, hogy valaki megmondhatja >>kell, nem kell<;, hanem hogy mindenkinek kötelezettsége van ezekkel az emberekkel kapcsolatban. A hontalan népesség, amelynek semmilyen állampolgársága nincs. Az ENSZ például nagyon erősen dolgozik azon, hogy ez a védelem megille..., tehát miután ez egy nagyon sérülékeny csoportokról van szó, valamilyen védelem megillesse őket. Erre különböző konvenciók is vannak már."
Ezen kitérő után tér rá a válaszra, ahol már finomít: "Amit fölvetett, arra azt tudom mondani, hogy jól mondta, hogy vélhetően, mert nem tudjuk pontosan. Sokkal kevesebb empírikus adatfelvétel van arra vonatkozóan, hogy a menekültek milyen társadalmi státusszal bírnak. Általában a menekültek társadalmi státusza pont a migráció egy más formája miatt kevésbé pozitív, mint mindenki másnál. A legális bevándorlók esetében az államok jelentős része előnyhöz jut. Ez azt jelenti, hogy egy jóval képzettebb népességet kap, fiatalabb népességet kap, amit nagyon jól tud hasznosítani, és ez egy nagyon fontos dolog, és ezt át kell tudni gondolni magyar fejjel is, hogy ez mit jelenthet. A menekültek esetében ez nem annyira biztos, sőt a menekültek egy nagyon jelentős része szegényebb ember is. Tehát amint mondtam, ezek általában a környező országokba mennek. Tehát van egy szelekciós hatás, ami abba az irányba mutat, hogy mégiscsak a relatíve jobb módú emberek azok akik elérik... De azért Magyarországra is bőven jönnek nem iskolázott emberek." (21:44) Akkor mégis, hogy van?

Kik jönnek, miért jönnek?
Előadása elején rögtön bevallja, hogy azért indult el Európába a migránsáradat, mert igény van rá. Nem mondja ki világosan, de én hozzátenném, hogy egyenesen megrendelésre szervezték ezt a folyamatot.
3:07 "Borzasztó nagy kereslet van a migrációra. Ebben a nagytőkének óriási szerepe van, meg a tőkének jelentős szerepe van. Folyamatosan keresi... Nem véletlen, hogy a Mercedes vezérigazgatója jelentkezik a menekültügyben. Nem szabad ezt komolytalanul venni. Egyszer mellettem ült az osztrák vállalkozók szövetségének elnöke. Csak annyit mondott a migrációra: >>Kell<<. Ez volt az igen tömör véleménye. Ez azért fontos, mert mindenki elfelejti, azt hiszi... mindig úgy van elmondva a migráció, hogy ezek az embereg maguktól... (??? Fejezz már be egy épkézláb mondatot! :D), hogy nekik jobb legyen, mások kárára - ezt még mindig zárójelben hozzá szokták tenni. Nos, ez nem igaz. Tehát tömeges migráció nincs kereslet nélkül, nincs történeti kapcsolatok nélkül. Tehát nem véletlen, hogy mennek az emberek. Most a menekültek jelentős része is azért megy Németországba, mert az a korábbi, meglehetősen kicsi diaszpóra, de mégiscsak Németországban van. Ahol diaszpóra van, az hálózatot jelent, rá lehet épülni."
Ebben az előadásban számos kritikát mefogalmaz. Elengengedi magát, liberális közegben, sajátjai között van. Erre az egyik első példa az, amikor a migráció fajtáiról beszél, majd hozzáteszi: 5:27 "Amikor azt mondják: a migráns, ez egy hatalmi arrogancia, abból a szempontból, hogy mindent összehúzni, nyílván azért, mert valamit akar ezzel kezdeni, amint ezt jól látjuk." Ezzel a megállapításával csak az a baj, hogy ő is és mindenki, az ENSZ meghatározása is azt mondja, hogy mindenki, aki megváltoztatja lakóhelyét, az migránsnak nevezendő. Hogy lehet összehúzni azt, ami egy általános, ernyőfogalom. Itt kibukkan Melegh arroganciája. Sőt ebben még inkább megmutatkozik:
7:00 "Imádom ezt az Európa fogalmat, csak egy kis baj van vele. Tehát... az európaiak is migráltak, nem is kicsit. Namost nem tudom, ugye a gyarmatosítás történetét tanítani kell, azok migránsok. Jóóó!? Namost azok nem a, nem a... délafrikaiak kekszét vették el, hanem csak az egész területet, meg az államukat, meg ööö... ööö... Szóval az európaiaknak van mit ledolgozni az ügyben, hogy migrációban itt nagyon panaszkodjanak. Én még egyetlen, a szíriai menekültet sem láttam, amit átvett volna a magyar államvezetés... (Szóelharapás) . Szóljanak, hogyha van, de még nem láttam. Azon túlmenően a... aaa... ugye Európa mind a mai napig kihat ezekre a folyamatokra, erre majd vissza fogok térni."
Itt is össze-vissza hadovál. Nem fejez be egy épkézláb mondatot. Európaiak migrálásáról odavet egy fél mondatot, majd beszél arról, hogy a gyarmatosító Európa miként tette tönkre gyarmatait. Pongyolán, arrogánsan odaveti: "nem a délafrikaiak kekszét vették el, hanem csak az egész területet". Igazat mond? Igen. Akkor mégis mi a bajom ezzel? Az, hogy szerinte a gyarmatosító kizsákmányolás miatt a magyaroknak szerinte kötelessége befogadnia szíriai menekülteket. Megáll az ész! Nyugat-Európa dél-afrikai - vagy vehetjük az egész kontinenst - gyarmatosításáért Magyarországnak kötelessége bűnbánásként állítólagós, senki által nem ellenőrzött szíriai menekülteket befogadnia. Ez nevezi magát tudósnak, ilyen logikai gondolkodással!? Figyelemre méltó az az undor is, ami az idézet első mondatában megjelenik: "Imádom ezt az Európa fogalmat". Ezt erősítik meg a következő idézetek:
13:30 "Európa halálra sírja magát, hogy itt mekkora a migrációs teljesítménye, azért tessék megnézni a nagy migráció nem itt van (mutat egy a világ migrációját kontinensre lebontva mutató körábrára) a világ szintjén. Fontos, SZERÉNYSÉG! Azt tudom mondani, európai beszédekre, kicsit szerényebben barátaim, mert az egekre tudjátok mondani mekkora a probléma, de ahhoz képest a migráció sokkal masszívabb más területeken. Ez egy alapállapot. Azért kell a migrációt masszívan tanítani, mert egy alapállapot. Jó? És rengeteg ember mozdul benne."
20:29 "Kezeltünk mi már nagy számban menekülteket különben, csak úgy látszik, hogy akik... hogy ha szőkék és kék szeműek akkor rendben vannak, hogyha különben nagyon szép emberek és nem így néznek ki, akkor már baj van velük. A keletnémetekből csak 35 ezret segítettünk át akkor az osztrák határon. Akkor kezdték el leszedni a menekülteket a vonatról, amikor halálra ünnepeltük magunkat, hogy milyen jó fejek voltunk, hogy átnyomtuk őket az osztrák határon, mármint (nevet) a keletnémeteket."
24:20 "A helyi lakosság félelmét én nem szeretném lebecsülni. Én azt gondolom, hogy sokféle szorongás van az emberekben, aaa... és ezzel nem foglalkozni butaság. De azt viszont meg kell csinálni, hogy ez az áldatlan versenyhelyzet, ami előáll, az le legyen csillapítva. Ennek van módja, ezt meg lehet csinálni. Ki kell találni ugye... jól kell kommunikálni a saját lakossággal és a menekültekkel is kommunikálni kell. A menekültekkel jelen pillanatban vezény szavakat kapnak például magyarul, ilyen szép táblákat, hogy >>Ne edd meg a magyarok kekszét!<< Meg nem tudom micsoda." Nagyon imádja ez az idióta a kekszet.

Azután említi, hogy tisztában van a migrálás okozta, a helyiek és a migránsok között kitörő és egészen szélsőségességig fajuló feszültséggel:
15:48 "Különben menekültválság... Egy dolgot ne felejtsenek el. 1992-ben annyi menekülttel dolgozott Európa, pedig ez a világ népességére kisebb is volt, mint 2005 elején... -re. Most mentünk a fölé a szint fölé. Ebben az utolsó fél évben mentünk egy szint fölé. Tehát ilyen menekültválság volt. Most kellett kommentálnom különben egy filmet. Ugye nem tudom, hogy ki emlékszik... Én emlékeztem rá, mert nagyon fontos volt számomra. Rostockban 1992-ben a menekültválság miatt fellázadtak ott az emberek. Ugye Kelet-Németország nagyon megfeküdte a változást. A menekülteket elmenekítette a német kormány egy idő után. És akkor mit csináltak? Akkor ott találták a vietnámiakat. Teljesen normális, dolgozó bevándorlók voltak, EZ A VESZÉLY MA IS (hangsúlyozza MA), hogy a menekülteket lemigránsozom, és akkor mi fog történni, a harag ami itt fölébredt vagy föl lett ébreszve irámnyukba, az át fog menni az itt normálisan bevándorolt emberekre. Tehát könyörgöm, a felelősség nagy. Tehát ennél konkrétabban nem tudom elmondani, mint a rostocki esetben. Tehát elvitték a menekülteket előző nap, másnap este fölgyújtották a vietnámiak lakásait."

Végül csokorba szedve idézném azokat a mondatait, amelyek egyértelművé teszik, hogy Melegh, aki állítólag szocilógus, csak migrációban, azaz bevándorlásban, betelepülésben, pontosabban, betelepítésben tud gondolkodni:
9:55 "Ha valami jótanácsot akarnak adni diákoknak, akkor azt kell nekik mondani, hogy őőő... nyugodtan álljanak rá a migráció témájára, mert a következő száz évben erről lesz szó. Tehát eddig népesedési szempontból a termékenység és a termékenységi különbség volt a nagy kérdés 150 évig. Ennek vége van ennek a történetnek (sic!). Most már a migráción fog mindenki veszekedni, már csak azért is, mert a migráció lesz ugye az a... az a háttér, vagy az a idézőjelbe vett erőforrás, amelyért nagy harcot fognak folytatni."
17:36 "A térség nagy elvándorlló térség (Közép-Európa). Jelentős mértékben veszíti el a fiatalabb, jól képzett részét, mint mindig... (ábrákat mutat) Tessék megnézni az elvándorolt magyaroknak a 84%-a dolgozik. Ez mit jelent? Óriási veszteség. Jó? Nem megyek bele, hogy hány szinten. De ettől nem sírva kell fakadni, és és ööö... nemzeti nemtudomén autodafét kell tartani (autodafé jelentése: hitcselekmény, hitítélet, szent színjáték. A spanyol és portugál inkvizíció által elítélt eretnekeinek nyílvános kivégzését is jelöli. Szóval érzékelhető a gúny, amit ezzel Melegh próbál kifejezni). Meg arról ábrándozni, hogy hazajönnek, hanem két dolgot kell csinálni. Az elvándorlás negatív hatásait csökkenteni kell. Ez oktatóként szerintem mindenkinek nagyon fontos kérdés. Nagyon okos, jól képzett emberek fognak elmenni. El kell őket veszíteni? Nem biztos. Tessék fönntartani velük a kapcsolatot. És hogyha olyan szaktudása van, akkor azt haza lehet küldeni. A helyi közösségek, lakóközösségek kibocsájthatnak kötvényeket is. Tehát az elvándoroltakkal meg lehet tartani a kapcsolatot. És akkor nem veszítjük el. Akkor a negatív hatások lejjebb mennek. Más oldalról bármennyire fáj, szükség van bevándorlásra. Tehát ha fene fenét eszik, akkor is... ugye... Amit mi produkálunk kifelé, azt produkálják mások befelé nálunk. Tehát, a Kínából, Vietnámból érkezettek 1. Nagyon magas foglalkoztatottság 2. Jobb iskolai végzettség... általában jobb az iskolai végzettsége a bevándorlóknak, mint a honos népességnek. Egy nagyon egyszerű oknál fogva is: az idős, iskolázatlan népesség az honos népesség, az nem szokott mozogni. Tehát ha ezt nézem önmagában ez magyarázza ezt a dolgot. Tehát nekünk is szükségünk van ezekre az emberek... Megnéztem az Afrikából érkezetteket és hát... (nagy hadonászás, már-már nyelvcsettintés) nagyon jók. Tehát ebből a szempontból aki itt van, és letelepszik az teljesen rendben van. Namost ez a menekültekre korlátozottan igaz, mert a menekülés az egy másik folyamat."
22:17 "Ne mondja nekem senki azt, hogy Szíria lakosságából, 22 millió, Szíria kicsit volt szegényebb, egy paraszthajszálnyival volt szegényebb 2008-ban mint mi. Egy paraszthajszállal. Azt mondani, hogy ebből az országból, 22 millió emberből 10 millió mozdult belül, 5 millión van felül a határont túlra vándoroltak száma, ha ezt valaki gazdasági elvándorlásnak nevezi, hát annak sok sikert kívánok. Mert ilyet még nem produkált egy ország sem. Hát több mint a kétharmada a lakosságnak megmozdult. Akkor azok teljesen... ezek elmentek... mosogatószivacsot ettek reggelire, és akkor hirtelen (mutogat az idiótája)... elindultak a nagyvilágba. Arról nem beszélve, hogy a térség szétverése nagyon hosszú ideje tart. Ugye a legkevesebb, amit mondhatunk... és amibe Kelet-Európa anno sajnálatos módon pozitívan állt hozzá, tehát támogatta. Az iraki háború, mint különben emberiség ellenes büncselekmény is, úgy önmagában, 650 ezer civil halottja van már az iraki beavatkozásnak... 650 ezer. Aaa... tehát hogy a térségben nem bíznak az emberek, abban hogy ott meg lehet maradni, hát ezen olyan nagyon nem csodálkoznék."
29:33 "A menekülttáborok ahogy kinéznek. Tehát milliószámra... tehát két megyényi Magyarországon 1,2 millió ember él Libanonban. Csak ezek az emberek például pontosan tudják, és most egy kicsit sarkítok elnézést, meg lehet rohadni a menekülttáborban, 60 évekig vannak emberek menekült táborban (nevet). Ki akar abban maradni? Ki az a szülő? 1 millió gyerek nincs iskolázva jelenleg a menekültek között. EGY MIL-LI-Ó. Ezek felelős szülők. Hát mit fog csinálni? Azt fogja mondani a tesónak vagy az apának: Menjetek, csináljátok a helyet. És akkor mindenki jön (gúnyosan) 80% férfi. Hát persze, mennek előre, megpróbálják a helyet megcsinálni ahhoz, hogy a visszamaradottaknak legyen. Nincs lehetősége. Ekkora súlyos probléma... Csak kooperatívan, csak globálisan, nemzeti köldöknézéssel, bocsánat, semmit nem lehet csinálni. És ez nem egy politikai állítás volt, hanem egy menedzselési állítás volt."
Foglaljuk össze. Európa - és benne Magyarország - népessége folyamatosan csökken. Elöregedik. Jó "cociológusunk" erre milyen megoldást mond? Migráció. Jöjjenek csak, mindegy honnan, milyen társadalomból, milyen értékrenddel, de jöjjenek, mert jobbak minden tekintetben. Igen, jobbak. Ezt mondja! "Megnéztem az Afrikából érkezetteket és hát... (nagy hadonászás, már-már nyelvcsettintés) nagyon jók. Tehát ebből a szempontból aki itt van, és letelepszik az teljesen rendben van." Milyen értelemben? Nem részletezi. Minden értelemben. Náci értelemben! Mire alapoz? Nem részletezi. Nem kell részleteznie, csak kijelenti. Nem zavarja a tény, hogy randalíroznak, törnek-zúznak, erőszakolnak, lefejeznek, megkéselnek, gyerekeket rontanak meg illetve ölnek meg. Ez mind nem számít. Úgy ahogy vannak, úgy ránézésre jobbak. Normális? Nem, már ránézésre sem normális Melegh Attila.
Szociológus? Nem. Egy szociológusnak talán tudnia kellene elemezni azt is, hogy miért fogy a népesség Európában. Tudnia kell, hogy ez a folyamat javarészt az abortusz miatt van. Eszébe sem jut a Ratkó korszak, amikor csak azzal meg tudták fordítani a népességfogyást, hogy betiltották az abortuszt. A hülyéje szerint pedig nem lehet megállítani a fogyást, hanem pótolni kell a felsőbbrendű idegenekkel. Azt sem nézi, hogy egyértelműen a liberális eszme és gondolkodás az, ami pusztítja, elöregíti és elnépteleníti Európát. Nem véletlen az egybeesés a liberalizmus a hatvanas években - különösen `68-al - kezdődő uralomra jutása és a születések számának katasztrófális csökkenése között. Továbbá tagadja, hogy konkrétan népességcserét látna szívesen, azonban ha összerakjuk a fenti idézetek lényegét, akkor egyértelmű, hogy az elöregedő, rengeteg gyereket kiirtó (abortusz), majd a fiatalokat külföldre engedő Európának harmadik világbeli, teljesen idegen, a sajátjával gyökeresen ellentétes kultúrájú emberekkel kell pótolnia. Nem látja a problémát ebben. Liberálnáci módjára kijelenti, hogy az idegen szép, az idegen jó, a honos népesség meg egy rohadt náci, amelynek pusztulnia kell. Ezzel ellentétben a valóság az, hogy jelenleg Európa egy szabadságot kergető, de mindenkinek szabadosságot nyújtó, nem csak társadalmilag, hanem már az egyén szintjén szétatomizálódott (lásd gender áltudományok), a női egyenjogúságot kergető közegébe azt a főként iszlámhitű tömeget akarja rázúdítani, amely az egyéni és emberi szabadságot semmibe veszi, a nőket pedig tárgynak tekinti, huszadrangú állampolgárnak. Egy szocilógus nem tudja ezt felfogni? Mirefől, mire alapozva szinte csettintget nyelvével elismerően az ide özönlő afrikai hordát látva? Nem látja a szinte naponta elkövetett atrocitásokat, támadásokat és a garázdaságot, amit a bevándorlók vadállatok módjára a honos népesség ellen elkövet?!
Egyszerűen csak arról van szó, hogy önálló gondolkodásra képtelen, átideológizált, és egybites logikával rendelkező libsi tudóssal van dolgunk Melegh Attila személyében. Az ilyenek szolgáltatják az EU és az ENSZ továbbá a maffiózó, erkölcstelen, náci kollaborás sorosgyuribá számára az ideológiát ahhoz, hogy szétverjék Európát. Az az egyezés sem véletlen, ami a migránspárti ENSZ és EU vezetők által tett nyilatkozatok légből kapott megalapozása - a migráció hasznos és a gazdaságot fellendítő, üdvös jelenség - és az ilyen áltudós Melegh félék hagymázas következtetései, átideológizált, hazugságokon és tévedésenek alapuló érvelései között fennáll.

Források:

Origó: Tárt karokkal kellene fogadni a bevándorlókat

Melegh Attila: A globalizáció és migráció Magyarországon, Educatio folyóirat XX. évf. 2. szám

Salmenhaare, Perttu (2009) Social Capitalin the Mobilisation of Human Capital. Demog-ráfia, English Edition. No. 5. pp. 97–123.

Inforádió Aréna 2013. máj. 26. - 1. rész

Inforádió Aréna 2013. máj. 26. - 2. rész

Inforádió Aréna 2015. aug. 6. - 1. rész

Inforádió Aréna 2015. aug. 6. - 2. rész

TV2 Mokka - A bevándorlók képzettebbek a honos népességnél? - 2015.01.14

Rendőrség: Elfogott migránsok száma - dátum szerinti lekérdezés 2015. január

HVG 1015. január 5: Idén már nyolc halálos baleset történt

MNO 2015. január 1. 26 baleset, 277 elfogott ember – a szilveszter számokban

ENSZ migrációs határozat-tervezetének megjelentetéséről

Kik jönnek, miért jönnek?

Demográfiai adatok

Klubrádió,liberalizmus,menekült,migráns
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?