Fake news és liberális gerinctelenség 1.

Február elsejével lezárult egy magyar és székely ellenes botrány története román részről. A magyarellenes kijelentéseket mindig is kimagyarázó és mosdató balliberális média rendszer váltás óta egyik legmocskosabb fejezetét pedig úgy érzem dokumentálnom kell, mert nem mehetek el mellette szó nélkül. Különösen azért nem, mert a hazaáruló elkövetője cinikusan, gerinctelenül elutasít minden bocsánatkérést firtató kérdést, felszólítást.

Január 10-én a Realitatea TV Hatalmi játszmák című műsorban elhangzott interjújában Mihai Tudose, románia kormányfője a következőket mondta: "Ha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak akik kitették azt. A székelyek autonómiájáról szó sem lehet." Igy közölték le számos magyar médiában, így az index.hu-n és a hvg.hu-n egyaránt. Ezzel szemben például az Erdélyi Magyar Televízió Youtube csatornáján a következő fordításban szerepel:
"Ugyanaz lesz az álláspontom, mint akkor, amikor el akartam kerülni, hogy felhúzzanak egy zászlót, nem tudom milyen napon. Akkor világosan közöltem, hogy amennyiben az a zászló ott fog lobogni a szélben, minden felelős személy ott fog lobogni a zászló mellett."
Január 15-én már le is mondott Tudose. Ez a romániai politika hátteret nem ismerőben azt az illúziót kelti, minta a pár nappal korábbi akasztásos mondata miatt kellett volna távoznia, holott erről szó sincs. Ráadásul továbbra sem volt hajlandó bocsánatot kérni... Egészen február 1-ig, amikor Facebook oldalára kitett üzenetében ezt írta (természetesen románul): "Ezúton is nyilvánosan bocsánatot kérek minden olyan közösségtől, illetve a kisebbségek minden olyan tagjától, amelyek és akik gyűlöletszításként vagy erőszakra való felbujtásként érthető nyilatkozatom miatt sértve érezték magukat." Nade ne szaladjunk ennyire előre.
Amint elhangzott január 10-én este az akasztásos mondat, rögtön másnap a liberális fake news azonnal, teljes erőbedobással, az igazságot és a nem létező gerincüket sem kímélve magyarázkodásba és hóhér mosdatásba kezdtek. Élükön egy Parászka Boróka nevű firkásszal, aki közismerten magyargyűlölő liberális, aki különböző ballibes, magukat újságnak álcázó orgánumokban újságírást imitál, így a HVG-ben is többször. Január 12-én "Fake news és magyar méltóság" címmel jelent meg az utóbbi idők - talán rendszerváltás óta - egyik legaljasabb, leggerinctelenebb "cikke", amelyben kísérletet tesz arra, hogy kimagyarázza a kimagyarázhatatlant. Idézi Tudose szavait: "Ugyanaz lesz az álláspontom, mint akkor, amikor megpróbáltak kitűzni egy zászlót, egy nem tudom milyen napon. Akkor nagyon világosan megüzentem: ha az a zászló ott fog lobogni a szélben, minden ottani felelős ott fog lobogni a zászló mellett." Majd így folytatja firkászunk: "Innen már e szavak értelmezések folyik. Tudose nem mondta ki az akasztás szót, azt különösen nem, hogy úgy általában székelyeket, magyarokat akasztana, hanem helyi felelősöket emlegetett. Ettől még a kijelentése érzéketlen baromság." Ennyit tud mondani erről: "érzéketlen baromság". "Parászka Boróka tágabb összefüggésben vizsgálta a román kormányfő >>zászlós, akasztós<< kijelentését." írja a bevezetőben mittomén kicsoda. Vegyük már az "akasztás" szót nem tartalmazó idézetet ismét: "ha az a zászló ott fog lobogni a szélben, minden ottani felelős ott fog lobogni a zászló mellett." "Kedves" poroszkáló borókabokor! Mégis egy emberi test miként lobog egy zászló mellett? Ugyan tegyél már egy szívességet te gerinctelen hazaáruló, és mutasd már meg természetesen magadon, ne pedig egy becsületes magyar vagy székely emberen, hogy miként kell lobogni egy - lehetőleg hozzád illő román - zászló mellett? Ezt nem lehet másként értelmezni, mint akasztást!
Ezután firkászunk hosszasan ostorozza a magyar diplomáciát és a határon túli kisebbségek kihasználásával vádolja a magyar kormányt, miközben bőszen simogatja a románok buksiját, hogy milyen "minőségi, hiteles, figyelemre érdemes román emlékezetpolitika is van, de arról a nemzetállami gőgbe merevedett magyar közélet mit sem tud". "minőségi, hiteles, figyelemre érdemes román emlékezetpolitika"??? Hogyan árulták el szövetségeseiket minden háborúban? Hogyan irtották a magyart 1948/49-ben, 1919-ben és 1944-ben???
Még nyekereg összefüggéstelenül román zászlótörvényről, autonómia harcról, amely szerinte csak zászló lobogtatásról szól. A magyar kormány határon túliaknak adott támogatásának hiábavalóságáról, miközben azzal vádolja a kormányt, hogy stratégiája Erdély feladásáról szól. Egy szóval gyorsan elintézi Tudose kimosdatását, majd támadásba lendülve ekézi a magyar vezetést és a székelyeket egyaránt, miközben a románok buksiját sem felejti el megsimizni.
Ugyanazon a napon megnyilatkozott a poroszkáló románbérenc a világhírű magyargyűlölő Klubrádió "Esti gyors" című műsorában, ahol a rádió fő magyargyűlölőjével, Báder Tamással kínosan és szánalmasan folyamatos ööözések közepette igyekezték megvédeni Tudose-t. Itt, ha még lehet, tovább süllyedt firkászunk az erkölcsi fertőben. Álljon itt tanulságul a teljes beszélgetés leirata (mindent szöveghűen gépeltem, ezért a sok őzés meg a se eleje se vége mondat, de a kimagyarázhatatlan mocsok, akkor is ott virít a szövegben):
Báder Tamás: Alaposan felkavarta az amúgy sem csendes nyugodt kétoldalú viszonyt a román kormányfő minapi nyilatkozata, amely miatt hát nem is tudom maradt-e még olyan magyar politikus, aki ne szólította volna fel távozásra. De mit is mondott pontosan Mihai Tudose. Tanuljuk akkor most meg a nevét, majd kiderül lesz-e értelme sokáig megjegyeznünk. Parászka Boróka, a Klubrádiónak gyakran segítő munkatársunk Erdélyből. Szervusz.
Parászka Boróka: Jó estét kívánok! Szervusz! Hát nem azt mondta, amiért a magyar politikusok felháborodtak, ööö... ööö... hanem egy öö... ööö... nacionalista öö... izgatásról és feszültségkeltésről hírhedt újságíró beszélgető műsorában hosszas-hosszas provokáció sorozat után ööö... fogalmazott nagyon rosszul és valóban elítélő (sic!) módon mondta, hogy föl kell akasztani a székelyeket.
BT: Nekünk úgy fordították, hogyha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is. És ez az, amire azt mondják ugye nálunk a politikusok, hogy nehéz ezt másképp értelmezni, de ezek szerint lehet.
PB: ÖÖÖ... A beszélgetés megelőző részében a ööö... a magyar politikai pártok és szervezetek által ööö... kiadott autonómia nyilatkozatról faggatta a műsorvezető, és hogy arról kérdezte többször, hogy ezt miért nézi el, és a miniszterelnök nagyon sokszor elmondta, hogy nyugodtan kell, helyén kell kezelni ezeket az ügyeket, mert a trianoni centenáriumi év van, és a nacionalista provokáció alig várja, hogy a román politika rosszul lépjen(??? ideges vihogás miatt nehezen érthető). És miután nagyon sokszor elmondta, hogy higgadtságra van szükség, és nagyon sokszor visszakérdezett a műsorvezető, akkor mondta, hogy hát a ööö helyi ööö vagyis hát a ööö országos... nem részletezte, de kiderült a szövegéből, azért fordítom ilyen akadozva, de a jelképek használata az törvényben rögzített, és meg vannak ennek a felelősei, ööö akik biztosítják a törvények betartását, és ekkor mondta azt a valóban nagyon szerencsétlen mondatot, hogyha és kikerül egy illegális jelkép, akkor ööö mellette fog lebegni, vagy lobogni, vagy... Nem az akasztás szót... ööö
BT: Ez románul mást is jelenthet?
PB: Hát ilyen ööö mmm. Ahogy a pillangók reptetik a szárnyukat. Egy... egy ilyen...
BT: Ühüm.
PB: Egy ilyen lebegés tulajdonképpen.
BT: Ühüm.
PB: Tehát akár azt is lehet érteni... De semmiképpen sem a magyar közösséget célozta meg, hanem azokat, akiknek feladata betartatni a közigazgatási törvényt, és ezeknek a jelképeknek a használatát nem... inkább... inkább a saját alárendeltjeihez beszélt, mint a magyarokhoz. Az, amit mondott ebben a formában nyilván nem elfogadható... Nem egy profi politikushoz... sőt nem egy jogállamot tisztelő emberhez méltó mondat.
BT: Ez az ami miatt Kelemen Hunor is úgy érezte, hogy azt kell mondania, amit mondott. Tehát hogy ööö... az Európai Unióban nem maradhat tisztségében, aki ilyet mond, mint a román kormányfő. Mert ahhoz képest, hogy az RMDSZ támogatja őt kívülről, ehhez képest ez egy elég komoly figyelmeztetés.
PB: Nyilván ezt a szociáldemokrata pártnak valamilyen módon határozottan rendbe kell tenni, vagy bocsánatot kell kérnie. Nem láttam, hogy ez megtörtént volna. Nyilván, hogy az RMDSZ is kényszerhelyzetben van, hiszen saját együttműködési partnere, az aki most ilyen helyzetbe került. Úgyhogy Kelemen Hunor megtette azt a lépést, amelyet meg kellett tennie. Ez szerintem a saját szavazói előtt tisztázta magát. Ma félő azonban, hogy tovább fog romlani, és a valóban magyarellenes erők malmára hajtja a vizet. Ööö... hogyha konkrétan tovább erősödik... AMI érdekes, hogy a napokban, január 13-án várható Kövér László romániai látogatása. Akinek szintén vannak hasonló akasztásos kijelentései, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan folytatódik tényleg ez a vita.
BT: Bár utóbb kiderült, azt is elég tudatosan magyarázták félre, nagyították fel. Nem volt túl szerencsés mondat. És legalább is ebben nagyon hasonlít egymásra a kettő.
PB: Igen, tehát hogy ha itt valakinek most tisztáznia kéne valamit, akkor épp a Kövér László és a magyar kormány, hogy hogy is van ez a párhuzamosság és hasonlóság. De én azt gondolom, hogy stratégiai szempontból... és erre hívta fel maga Tudose a figyelmet, ettől rettegett... A magyar kormánynak nagyon jót tesz, és a magyar szervezeteknek is nagyon jót tesz, ha ők a magyar közösség védőiként tudnak fellépni. Úgyhogy ööömmm... ööö... nem vagyok meggyőződve arról, hogy ööö nem-e jött jól, vagy legalább is nem tudja-e a maga hasznára fordítani ezt a kommunikációs helyzetet a magyar kormány.
BT: A következményeket természetesen majd megnézzük. Parászka Borókának pedig köszönjük szépen. Szia!
PB: Én köszönöm a figyelmet. Viszonthallásra! Szia!"
Vegyünk egyenként minden mocskos mondatot, ami firkászunk pofáját elhagyja. Azzal kezdi első megszólalását, hogy kategorikusan kijelenti: "Hát nem azt mondta, amiért a magyar politikusok felháborodtak...", majd azzal zárja: "nagyon rosszul és valóban elítélő (sic!) módon mondta, hogy föl kell akasztani a székelyeket." Azért nem tudatosan csak kicsúszik a száján, hogy a székelyek felakasztását helyezte kilátásba Tudose.

"Ugyanaz lesz az álláspontom, mint akkor, amikor megpróbáltak kitűzni egy zászlót, egy nem tudom milyen napon. Akkor nagyon világosan megüzentem: ha az a zászló ott fog lobogni a szélben, minden ottani felelős ott fog lobogni a zászló mellett." Majd megint később zavarodottan és összefüggéstelenül mégis ezt nyekergi: "hogyha és kikerül egy illegális jelkép, akkor ööö mellette fog lebegni, vagy lobogni, vagy... Nem az akasztás szót... ööö" ÉS itt leragadnak a román lebegés szó magyarázatán:
"PB: Hát ilyen ööö mmm. Ahogy a pillangók reptetik a szárnyukat. Egy... egy ilyen...
BT: Ühüm.
PB: Egy ilyen lebegés tulajdonképpen.
BT: Ühüm.
PB: Tehát akár azt is lehet érteni..."
Teljes káosz. Végül itt az akasztandó, vagyis lebegtetendő körét hazudja át magyarról románra, mintha Tudose azokra a román tisztségviselőkre gondolt volna, akiknek kötelességük megakadályozni a székely zászlók középületekre való kihelyezését. "...inkább a saját alárendeltjeihez beszélt, mint a magyarokhoz" Hazudja a pofánkba. A hvg-s cikkben közölt fordításból egyértelműen kiderül, hogy a székely zászlót kitűzőknek helyezi kilátásba a lobogást a román kormányfő. Akkor mégis hol a fake news te gerinctelen hazudozó?! Még el-el nyöszörögnek Kelemen Hunoron, aki bocsánatkérésre szólította fel Tudose-t, s akkor hirtelen magára találva egy mondatkáosz közepén firkászunk megint a magyarokat kezdi mocskolni. Most épp kapóra jön neki, hogy Kövér László házelnök romániai látogatásra készül. Rögtön felidézi a rendszerváltozás kampányaiban alkalmazott talán legelső mocskos fake newst, Kövér ún. "akasztásos" beszédét. És gerinctelenül arról kezd vihorászni, hogy inkább Kövérnek kellene magyarázkodnia és bocsánatot kérnie, meg a magyar kormánynak. Eljutottunk a liberális erkölcsi fertő legmélyére. Ezért kell idéznem szó szerint, hogy mit mondott Kövér László valójában, amit később bevallottan kiforgattak és széthazudtak, mintha Kövér László, a politikai ellenfeleit akarná felakasztani:

Kövér köteles beszéde: "Szóval mindezt felejtsük el és egy pillanatra fogadjuk el azt, hogy csak ennyire vagyunk képesek. Hogy egy képesség nélküli, alkalmatlan, tehetségtelen néppé lettünk az elmúlt néhány évtizedben. Csak én erre azt mondom, hölgyeim és uraim, hogy így viszont nem érdemes élni. Tehát, hogyha így gondoljuk, akkor menjünk le a pincébe, keressünk egy jó erős kötelet, meg egy viszonylag erős gerendát és szöget, és kössük fel magunkat! Csak én azt szeretném kérni azoktól, akik ezt próbálják önökkel elhitetni, évek óta ezt próbálják sulykolni az önök fejébe, hogy legalább járjanak elő jó példával. És ha ők már mind végeztek, akkor mi meg mégiscsak gondolkodjunk el azon, hátha nélkülük többre mennénk."
Itt Kövér László a balliberálisok állandó, és 2010-ig folyamatosan visszatérő "merjünk kicsik lenni" jelmondatáról és nemzetképéről beszél. Maszoposok és Szadeszesek folyamatosan arról beszéltek, hogy Magyarország kicsi, erőtlen és húzza meg magát. Külpolitikájuk a folyamatos meghátrálásról, meghunyászkodásról és a szomszéd országok kormányainak kiszolgálásáról szólt. Lemondtak minden határon túli magyar kisebbségről. Aki így gondolja, annak jobb az öngyilkosság is. Akik rombolják a nemzettudatot, azok jobb, ha tesznek egy szívességet és felakasztják magukat. Ha pedig ez megtörténne, talán a valódi magyaroknak el kell gondolkodniuk, hogy az öngyilkosság helyett, a kerékkötőktől és hazaárulóktól megszabadulva, talán többre mennénk. Erről szól Kövér László "köteles beszéde". Nem mások felakasztásáról, mint Tudose fenyegetése. Parászka Boróka! Érted a különbséget?! Van még benned erkölcsi érzék, az erkölcsnek a legkisebb szikrája, hogy felfogd a különbséget? Te mosdatsz egy gyilkosságokat, kivégzéseket meglebegtető, meglobogtató románt, miközben egy öngyilkosságot, mint szívességet ajánló(!), nem pedig akasztást kilátásba helyező magyar politkust bocsánatkérésre szólítasz fel, kb. 15 évvel korábbi kijelentéseiért. Érzed a szavaidban és magadban az aljasságot? Nem hiszem, vagy magad előtt is letagadod! Megfogadhatnád Kövér László szavait és megtehetnéd ezt a szívességet!
Miután a román ex-kormányfő bocsánatot kért, akkor ezt a bejegyzését poroszkáló borókabokor idézi a Facebook oldalán. Majd ahelyett, hogy lenne benne gerinc - vagy egy kis csigolya csökevény - és bocsánatot kérne, megint Romániát dicséri: "Az esettel kapcsolatban több dologra is érdemes felhívni a figyelmet: 1. Romániában van Diszkriminációellenes Tanács. 2. A nyelvi-fogalmi pontosság többségnek-kisebbségnek létérdek, ez nem pusztán stiláris, hanem jogi, közbiztonsági kérdés. 3. Közös felelősség a társadalmi feszültség kezelése, enyhítése." Amikor pedig a hozzászólók bocsánatkérésre szólítják fel őt is, akkor csak a következőt tudja válaszolni: "...még egyszer kérném Tudose nyilatkozatát újraolvasni, kösz."
Erős volt a 2017/18-as évforduló a balliberális médiában. Koncz Zsuzsa az elfajzott magyar nyelvről és elfajzott magyarságról beszélt az ATV-n. Konrád György kilátásba helyezte abbéli kívánalmát, hogy Orbán Viktor és felesége Nicolae Ceaușescu házaspár sorsára jusson: "Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova." Majd jött Tudose és mindezek mosdatása fent említett hazaáruló firkász által, a valódi fake news. Ennek a liberális fake newsnak és gerinctelen hazudozásnak és gyűlöletnek a természetéről a következő részben lesz szó.

Források:
- Az interjúról:

https://index.hu/kulfold/2018/01/11/roman_kormanyfo_ha_kiteszik_a_szekely_zaszlot_akkor_ok_is_logni_fognak/
- A politikai háttérről, ami valójában Tudose lemondásához vezetett:

https://444.hu/2018/01/13/nincsenek-igazi-tamogatoi-ezert-a-szekelyek-fenyegetesevel-menekul-elore-a-roman-miniszterelnok
- Parászka Boróka cikke a HVG-n: http://hvg.hu/velemeny/20180112_Paraszka_Boroka_Erdely_fake_news_szekely_zaszlo_akasztas_magyar_meltosag

- Klubrádiós leszereplés:

http://www.klubradio.hu/klubmp3/archiv/20180112/klub20180112-175853.mp3
- Tudose bocsánatkéréséről: http://hvg.hu/vilag/20180201_Most_kert_bocsanatot_akasztos_kijelenteseert_a_volt_roman_kormanyfo
Kövér köteles beszéde: https://hu.wikiquote.org/wiki/K%C3%B6v%C3%A9r_L%C3%A1szl%C3%B3
Hangfelvételen: https://www.youtube.com/watch?v=35Zd4uqq-5o
- Konrád György intrjú: http://hvg.hu/kultura/201801_konrad_gyorgy
- Románoknak lenne mire emlékezni:
- Erdélyi vérengzés (1848-49) - https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_v%C3%A9rengz%C3%A9s_(1848%E2%80%9349)
- Magyarirtás Köröstárkányban 1919 tavaszán - http://tortenelemportal.hu/2010/05/magyarirtas-korostarkanyban-1919-tavaszan/
- Erdély, 1944 ősze: román atrocitások a magyarok ellen - http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=319:erdely-1944-sze-roman-atrocitasok-a-magyarok-ellen&catid=39:dka-hatter&Itemid=203

illiberalizmus,Klubrádió,magyargyűlölet
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?